Koverte

Koverte su veoma važan detalj u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Iako su mnogi predviđali njihov postepen nestanak sa dolaskom nove Internet ere, istraživanja pokazuju suprotne  tendencije. Danas se znatno više nego ikada poklanja pažnja njihovom vizuelnom efektu  i originalnosti, jer se na taj način Vašim klijentima predstavljate kao firma koja veoma vodi računa o svom korporativnom identitetu.

Ameriken koverta sa ili bez prozora

Samolepljiva  Ameriken koverta sa ili bez prozora, dimenzija 230x110mm, najčešće se koristi u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Osim izrade u jednoj boji na 80g/m2 ofsetnom papiru, postoji mogućnost ofset štampe u punom koloru, kao i štampe loga ili kontakt podataka same firme.

Nestandardne koverte

Kompanije koje vode računa o svom vizuelnom identitetu često se odlučuju za štampu nestandardnih koverti, kako bi i na ovaj način svojim klijentima i saradnicama ukazali na izuzetnu poslovnost svoje firme. U ovu grupu ubrajaju se i visokokvalitetne bezbedonosne  koverte koje se koriste za pošiljku poverljivih poslovnih dokumenata.

U skladu sa Vašim idejnim rešenjima, kompanija Jovšić Printing Centar, nudi Vam mogućnost  izrade nestandardnih koverti od specijalnih vrsta materjala, različitih dimenzija i boja, kako  bi Vaša koverta bila jedinstvena i prepoznatljiva među stotinama drugih na stolovima Vaših poslovnih klijenata.